piątek, 21 grudnia 2018

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy o dostępności

Zdjęcie: Grupa osób na podjeździe dla wózków inwalidzkich

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poinformowało, że w okresie od 20 grudnia 2018 roku do 21 stycznia 2019 roku będą trwały konsultacje publiczne projektu ustawy o dostępności. Oto w jaki sposób można wziąć w nich udział.


Wszystkie uwagi do projektu (jego pełną treść można znaleźć na stronie: legislacja.rcl.gov.pl) można zgłaszać w dowolnej formie (w tym nagrań audio) lub na specjalnie przygotowanym formularzu (dostępny jest na stronie: miir.gov.pl) - po wypełnieniu należy przesłać go na adres: jacek.gogala@miir.gov.pl. Jak zapewnia MIiR każda zgłoszona w konsultacjach opinia zostanie poddane analizie w trakcie prac nad projektem ustawy.

Do udziału w konsultacjach zaprosił m.in. Minister Jerzy Kwieciński.


Dla przypomnienia ustawa o dostępności przewiduje wprowadzenie licznych uprawnień i ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami. Zmiany obejmą co najmniej kilkanaście innych ustaw. Poniżej lista przykładowych rozwiązań, które znalazły się w projekcie ustawy.

 - Instytucje publiczne, na przykład urzędy centralne, samorządy, uczelnie, przychodnie, instytucje kultury, będą musiały zapewniać dostępność dla swoich klientów. A niektóre z nich, między innymi urzędy gmin, urzędy marszałkowskie czy ministerstwa, dodatkowo będą musiały posiadać tzw. certyfikat dostępności. Będzie to oznaczać, że są dostępne tak, jak każe ustawa. Przyznawaniem certyfikatów zajmą się głównie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, akredytowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Brak certyfikatu to kara pieniężna dla instytucji. Fundusze z kar zasilą PFRON i będą przeznaczone na rzecz dostępności.
 - Podmioty prywatne, na przykład przedsiębiorstwa, także będą mogły taki certyfikat uzyskać. Te z nich, które mają certyfikat dostępności, zatrudniają co najmniej 25 pracowników i płacą składki na PFRON, będą mogły się ubiegać o 5% obniżenie tej wpłaty.
 - Każda osoba z niepełnosprawnością, której nie zapewniono dostępności do budynku, miejsca lub usługi, będzie mogła złożyć skargę do PFRON na brak dostępności. PFRON będzie mógł nakazać zapewnienie dostępności i nałożyć grzywnę jeśli do tego nie dojdzie.
 - Organizując imprezy kulturalne, artystyczne oraz imprezy masowe, trzeba będzie zapewnić dostępność tych wydarzeń dla osób z niepełnosprawnościami, jeżeli ich organizator korzysta ze środków publicznych.
 - Napisy i audiodeskrypcja będą obowiązkowe w 95% audycji telewizyjnych. Taki cel założono co prawda dopiero na 2028 rok, ale ma on być osiągany stopniowo. W 2025 roku ma to być 60%, w 2026 – 70%, w 2027 – 80%. Nie dotyczy to reklam i telesprzedaży.
 - Osoba niepełnosprawna będzie mogła otrzymać ogólne warunki umów oraz regulaminy bankowe w takich formach jak: nagranie audio, nagranie wizualne treści w Polskim Języku Migowym, wydruk w systemie Braille’a lub wydruk z wielkością czcionki wygodną do czytania.
 - Autobusy, tramwaje, pociągi, generalnie pojazdy firm, które świadczą usługi transportu publicznego, będą musiały być dostępne dla osób niepełnosprawnych.
 - Konserwator zabytków, zanim wpisze zabytek do rejestru, będzie musiał sprawdzić jakie są możliwości dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych i późnej uwzględnić prace w tym zakresie w programie prac konserwatorskich.
 - Osoba niepełnosprawna będzie mogła w trakcie praktycznej części egzaminu na prawo jazdy wykorzystać własny pojazd, jeżeli został dostosowany do rodzaju jej niepełnosprawności.
 - Rewitalizacja budynków i przestrzeni w miastach będzie musiała dotyczyć też dostosowania danego obszaru do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 - W ustawie znajdą się zapisy, na mocy których właściwi ministrowie wydadzą rozporządzenia w zakresie standardów dostępności – architektonicznej, transportowej i cyfrowej. Ujednolici to wymagania wobec przestrzeni, budynków czy np. stron internetowych na terenie całego kraju.


Źródło informacji: miir.gov.pl

1 komentarz:

  1. Bardzo dobre rozwiązanie! Starsze i niepełnosprawne osoby będą miały łatwiejsze dojście do wielu miejsc. Szkoda, że dopiero teraz ktoś na to zwraca uwagę.
    Moja babcia porusza się o kulach i również ciężko jej jest chodzić. Dobrze, że znalazłam sklep pomocdlaseniora.pl. Dzięki temu kupiłam już jej wiele udogodnień do łazienki oraz do kuchni

    OdpowiedzUsuń