czwartek, 27 grudnia 2018

Prezydent podpisał ustawę o waloryzacji rent i emerytur w 2019 roku

Zdjęcie: Prezydent RP Andrzej Duda

Wyższa waloryzacja rent i emerytur w 2019 roku stała się faktem. W piątek 21 grudnia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 marca 2019 r. emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł. Najniższe będą wynosiły 1100 zł.Głównym celem ustawy jest podniesienie wysokości kwot najniższych świadczeń oraz określenie na rok 2019 zasad waloryzacji świadczeń z gwarantowaną minimalną podwyżką. Zgodnie z planami od 1 marca 2019 roku wszystkie emerytury i renty zostaną podniesione o wynikający z ustawy wskaźnik waloryzacji (chodzi o wskaźnik inflacji powiększony o 20 proc. realnego wzrostu płac z poprzedniego roku kalendarzowego) – nie mniej niż o 70 zł brutto. Szacuje się, że w 2019 r. wskaźnik waloryzacji wyniesie 103,26 proc. Oznacza to, że najniższe świadczenia zostaną w przyszłym roku podwyższone o 6,8 proc. – dwa razy więcej niż gdyby zastosowano ustawowy prognozowany wskaźnik waloryzacji.

Najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione:

 - do 1100 zł brutto w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej (obecnie świadczenia te wynoszą 1 029,80 zł brutto); oznacza to, że świadczenia te wzrosną o 25 proc. w stosunku do 2016 r.,
 - do 825 zł brutto w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (obecnie wynosi ona 772,35 zł brutto).

Na nowych zasadach zyskają osoby, których świadczenie nie przekracza 2 147,30 zł brutto. Osoby otrzymujące świadczenie powyżej tej kwoty zyskają 3,26 proc. (to będzie podwyżka o wskaźnik inflacji powiększony o 20 proc. realnego wzrostu płac z poprzedniego roku kalendarzowego).

Jednocześnie w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy, gwarantowana minimalna podwyżka z tytułu waloryzacji wyniesie 52,50 zł brutto. Natomiast w odniesieniu do osób pobierających emeryturę częściową będzie to 35 zł brutto. Modyfikacja zasad waloryzacji będzie miała zastosowanie również do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Świadczenia osób, które nie mają prawa do najniższej emerytury lub renty, ze względu na krótki staż pracy, również zostaną zwaloryzowane ustawowym wskaźnikiem waloryzacji.Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 marca 2019 r., z wyjątkiem art. 4, art. 7 ust. 2
i art. 9, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło informacji: prezydent.pl / Treść ustawy: sejm.gov.pl

Lubię to! / Udostępnij na Facebook!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz