piątek, 28 września 2018

RPP poinformował ilu pacjentów złożyło skargę na brak dostępu do świadczeń poza kolejnością


Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przypomniał, że niepełnosprawni pacjenci mają możliwość złożenia skargi na placówkę, która nie stosuje się do zapisów obowiązującej od 1 lipca ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Do tej pory z tej możliwości skorzystało 11 pacjentów.


RPP zwrócił uwagę, że osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Chodzi tu o świadczenia udzielane m.in. w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz w szpitalach. W ramach przysługujących uprawnień możliwe jest także korzystanie z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Placówka medyczna powinna udzielić świadczenia w dniu zgłoszenia. Jeśli staramy się o udzielenie świadczenia w szpitalu lub ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, a nie jest to możliwe w dniu zgłoszenia, to placówka wyznaczy inny termin poza kolejnością przyjęć, który będzie wynikał z prowadzonej przez nią listy oczekujących. Pamiętać przy tym należy, że w przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczenie nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Jeśli pacjent ma trudności z dostępem do świadczeń w określonych terminach może złożyć skargę na placówkę, która nie stosuje się do zapisów ustawy. RPP przypomina, że przypadku nierespektowania szczególnych uprawnień dla pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności przez podmioty lecznicze lub innych problemów z dostępem do świadczeń zdrowotnych można złożyć pisemną skargę do Biura Rzecznika Prawa Pacjenta - do tej pory, tj. od 1 lipca tego roku, z tej formy skorzystało 11 pacjentów. Rzecznik zapewnia, że każdy sygnał zostanie wnikliwie zbadany. Skargi można składać pisemnie lub drogą elektroniczną - szczegóły tutaj.

Istnieje także możliwość kontaktu telefonicznego pod bezpłatnym numerem infolinii 800-190-590. Można tu uzyskać niezbędną poradę prawną, informację, a w uzasadnionych przypadkach pracownicy Biura Rzecznika podejmą interwencję bezpośrednio w placówce medycznej. Jak informuje Rzecznik od 1 lipca z usług infolinii skorzystało 64 pacjentów.


Źródło informacji: bpp.gov.pl

Lubię to! / Udostępnij na Facebook!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza