czwartek, 20 grudnia 2018

Projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych przyjęty przez Rząd


W środę 19 grudnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Według założeń zaproponowanych w nowych przepisach już za dwa lata wszystkie strony internetowe i serwisy administracji rządowej i samorządowej mają osiągnąć tzw. pełną dostępność dla osób z niepełnosprawnościami - dziś ten wymóg spełnia połowa takich serwisów. Projekt został przedłożony przez ministra cyfryzacji.


Nowe przepisy mają objąć wszystkie organy publiczne, które posiadają strony internetowe lub aplikacje mobilne, w tym podmioty nieobjęte tzw. Krajowymi Ramami Interoperacyjności: podmioty tworzone przez samorządy (wodociągi, parki technologiczne, etc.), strony Senatu, Sejmu oraz Kancelarii Prezydenta. Zgodnie z założeniami dostępność należy rozumieć jako zasady i techniki, które powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, tak by były one bardziej przystępne dla użytkowników.

Najważniejsze założenia ustawy:

 - wdrożenie tzw. jednolitego standardu dostępności dla wszystkich organów publicznych (w poszerzonym zakresie niż do tej pory);
 - wdrożenie zasady alternatywnego dostępu – zakłada się, że najważniejsza jest informacja niesiona przez publikowany dokument, a nie sam dokument, dlatego dla niedostępnych plików obywatel będzie miał prawo zadzwonić lub wysłać mail i poprosić o jego przeczytanie;
 - wdrożenie zasady priorytetów dostępności – bezwzględnie dostępne muszą być te informacje, które niosą za sobą skutki prawne – urząd powinien je uczynić dostępnymi w pierwszej kolejności;
 - wdrożenie zasady informacji zwrotnej – obywatel, kontaktując się z urzędem z wnioskiem o przekazanie informacji niesionych przez niedostępny dokument, informuje tym samym urząd, że ten dokument jest dla niego ważny (zakłada się, że przez taki mechanizm urząd zyska świadomość istoty sprawy i zamieni ten i inne dokumenty na ich dostępne wersje);
 - pierwszy krok dla urzędu w realizacji obowiązku zapewnienia dostępności, to utworzenie deklaracji dostępności – strony internetowej, która stanowi przewodnik dla osoby niepełnosprawnej, ułatwiający poruszanie się po witrynie urzędu;
 - wdrożenie zasady dostępu do wszystkich informacji publikowanych przez urząd – np., podmiot publikujący treści na mediach społecznościowych, które nie dostarczają technicznej możliwości do zapewnienia dostępności, będzie musiał opublikować kopię tych informacji na swojej stronie internetowej;
 - wdrożenie procedury monitoringu realizacji przepisów ustawy i kar za niewywiązanie się z obowiązku ustawy.

W projekcie przewidziano także kary za nieprzestrzeganie wymogu dostępności strony internetowej:

 - 10 tys. zł dla organu, który uporczywie unika zapewnienia dostępności;
 - 5 tys. zł za nieopublikowanie oświadczenia o dostępności;
 - 5 tys. zł za nieopublikowanie w formie dostępnej podstawowych informacji, które muszą zawsze i bezwzględnie być dostępne;
(We wszystkich przypadkach organ otrzyma powiadomienie i wezwanie do naprawy, zanim zapadnie decyzja o karach.)


Pełnej dostępności wszystkich stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych możemy spodziewać się najpóźniej do 2020 roku.

Źródło informacji: premier.gov.pl / Przebieg prac nad projektem można śledzić na legislacja.rcl.gov.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza