czwartek, 24 maja 2018

2000 zł zasiłku dla opiekunów osób chorych na Alzheimera. Ważne wsparcie dla kilkuset mieszkańców Szczecina!


Opiekunowie osób chorych na Alzheimera, mieszkający w Szczecinie, od połowy lipca będą mogli ubiegać się o specjalne wsparcie finansowe w ramach miejskiego programu "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75". Z pomocy skorzysta kilkaset osób. Świadczenie w wysokości 2000 zł będzie wypłacane w dwóch transzach.


„Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” to świadczenie pieniężne, którego celem jest wsparcie rodzin w opiece nad seniorami, którzy ukończyli 75 rok życia, mieszkają na terenie Szczecina i mają zdiagnozowaną chorobę Alzheimera. Co ważne, seniorzy, których opiekunowie zdecydują się na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia, będą musieli być objęci świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi ze środków publicznych, które są realizowane przez poradnie zdrowia psychicznego lub w ramach zespołów psychiatrycznych leczenia środowiskowego, bądź też poradnie neurologiczne. Świadczenie skierowane będzie do opiekunów, którzy bezpośrednio sprawują opiekę nad seniorem - senior nie może być objęty opieką prywatnej lub publicznej placówki.

Za opiekunów osoby, u której zdiagnozowano chorobę Alzheimera, uznano członków rodziny, którzy udzielają "wsparcia i opieki seniorowi", czyli: małżonków, dzieci, wnuki, rodziców, rodzeństwo, synowe lub zięciów.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, wysokość świadczenia pieniężnego pn. "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" wyniesie 2000 zł i zostanie wypłacone w dwóch transzach (każdorazowo po 1000 zł). Jedna transza zostanie wypłacona opiekunowi seniora, który złoży stosowny wniosek w trakcie pierwszego naboru wniosków (od 16 lipca do 17 sierpnia br.) i zostanie zakwalifikowany do uzyskania świadczenia. Druga transza, zostanie wypłacona opiekunowi seniora, który uzyskał prawo do świadczenia w ramach pierwszej transzy, a sytuacja opiekuńcza nie uległa zmianie oraz osobom, które po raz pierwszy będą ubiegały się o przyznanie świadczenia i zostaną do niego zakwalifikowane (wnioski będą przyjmowane od 17 września do 19 października br.).


Szczecin na ten cel przygotował 1 800 000 zł. Zagwarantuje to wsparcie dla kilkuset mieszkańców miasta. Głównymi celami programu jest wsparcie systemu opieki domowej w środowisku życia osoby chorej, niezdolnej do samodzielnego egzystowania, a wymagającej szczególnej i kompleksowej pielęgnacji, możliwość określenia problemów opiekunów, co pozwoli na optymalizację działań wspomagających, a także możliwość zdiagnozowania skali problemu.

Źródło informacji: wiadomosci.szczecin.eu, Uchwała Rady Miasta Szczecin

Lubię to! / Udostępnij na Facebook!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz