piątek, 16 listopada 2018

Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych podpisana przez Prezydenta


W piątek (16 listopada) Prezydent Andrzej Duda poinformował o podpisaniu ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Głównym założeniem przepisów jest stworzenie nowej instytucji zasilanej m.in. "daniną solidarnościową", która będzie miała na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami.


Ustawa stworzy "Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych". Będzie on odrębnym od pozostałych funduszy celowych Funduszem realizującym zadania określone w ustawie. Fundusz będzie finansował nowe zadania oraz nowe formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami, określane w programach odpowiednio Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Dysponentem Funduszu będzie minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Środki Funduszu w pełni mają zostać przeznaczone m.in. na realizację programów mających na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób z niepełnosprawnościami, promowanie oraz wspieranie systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, a także na realizację zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań wspierających osoby z niepełnosprawnościami.

Budżet nowego Funduszu będzie wynosił ok. 2 mld zł rocznie. Pieniądze będą pochodziły m.in. ze specjalnie wprowadzonego w tym celu podatku, tzw. "daniny solidarnościowej" oraz z części składki wpłacanej na Fundusz Pracy - w wysokości 0,15 proc.

Daninę solidarnościową będą płaciły osoby fizyczne, których dochody w roku podatkowym przekroczą 1 mln zł (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Takich osób w 2019 r. będzie ok. 21 tysięcy. Pieniądze wpłyną do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy, czyli do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.


Źródło informacji: prezydent.pl

Lubię to! / Udostępnij na Facebook!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz