czwartek, 6 września 2018

PFRON uruchomił pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus"


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował o uruchomieniu nowego pilotażowego programu "Rehabilitacja 25 plus", zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Funduszu w dniu 21 sierpnia 2018 roku. Ponadto we wtorek 4 września 2018 roku zarząd PFRON przyjął procedury realizacji programu. Program adresowany jest do podmiotów prowadzących OREW (Ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze) i ORW (ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze).


Jak informuje Fundusz w ramach programu ww. placówki mogą zapewnić dzienny pobyt niezatrudnionym osobom niepełnosprawnym będącym absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami SPdP (szkół specjalnych przysposabiających do pracy) w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), jeżeli osoby te nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

Program kierowany jest do osób, które w latach 2016-2020 ukończyły albo ukończą realizację obowiązku nauki w OREW bądź ORW, bądź SPdP. Podmioty prowadzące OREW i ORW, mogą udzielać wsparcia w zakresie:

 - usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym pomocy w utrzymaniu higieny osobistej;
 - udziału w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo;
 - udziału w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
 - pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
 - pomocy psychologicznej, poradnictwa i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
 - działań aktywizujących zawodowo w przypadku absolwentów SPdP;
transportu.

Program realizowany jest na terenie całego kraju jako pilotaż obejmujący dwa lata szkolne:

 - rok szkolny 2018/2019 trwający od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku;
 - rok szkolny 2019/2020 trwający od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Beneficjent programu może korzystać ze wsparcia w ramach programu maksymalnie przez dwa lata szkolne, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Oprócz przyjęcia procedury realizacji programu, zarząd PFRON ustalił również stawkę osobową przypadającą na jednego beneficjenta miesięcznie - w roku szkolnym 2018/2019 będzie wynosiła 2.500,00 zł oraz wyznaczył termin naboru wniosków w programie - w roku szkolnym 2018/2019 trwającym od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku wnioski o przyznanie środków finansowych przyjmowane będą od dnia 7 września 2018 roku do dnia 8 października 2018 roku. 


Jak informuje PFRON wnioski należy składać do oddziału właściwego ze względu na siedzibę placówki. Na stronie Funduszu można znaleźć również szczegółowe informacje odnośnie projektu planu udzielanego wsparcia, który należy dostarczyć wraz z wnioskiem. Wszystkie dokumenty związane z treścią programu i procedurami jego realizacji zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu.

Więcej informacji: pfron.org.pl

Lubię to! / Udostępnij na Facebook!

1 komentarz:

  1. Jeśli chodzi o rehabilitację, podrzucam odnośnik do strony, na której można zakupić świetny sprzęt, który pomaga w życiu codziennym, ale też w ćwiczeniach. Warto wejść, posiadają produkty z różnych sfer życia, o niektórych nawet sama nie wiedziałam zanim nie trafiłam na stronę!

    OdpowiedzUsuń