poniedziałek, 19 lutego 2018

Zasiłek pielęgnacyjny 153 zł wlicza się do limitu dochodu osoby niepełnosprawnej, czy nie wlicza? Oto wyjaśnienie Ministerstwa Finansów


W ostatnim czasie w mediach pojawiło się mnóstwo spekulacji związanych z wątpliwościami opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie obliczania dochodu niepełnosprawnego podopiecznego. Z licznych doniesień wynikało, że do dochodu osoby niepełnosprawnej zaczął być wliczany zasiłek pielęgnacyjny 153 zł, co przy zsumowaniu wysokości renty socjalnej oraz kwoty zasiłku daje kwotę wyższą, niż 10 080 zł, tym samym wielu opiekunów, zgodnie z tymi informacjami nie może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w rocznym rozliczeniu PIT.

W grupie dyskusyjnej Prawa Niepełnosprawnych w Polsce na Facebooku pojawiło się właśnie stanowisko Ministerstwa Finansów odnośnie tej kwestii. Oto jego pełna treść:

"Szanowna Pani, na prośbę Pana Dyrektora Macieja Żukowskiego w załączeniu przesyłam odpowiedź na podniesione przez Panią wątpliwości w zakresie przepisów regulujących ulgę rehabilitacyjną.

Z poważaniem
Iwona Molenda-Detyna Główny specjalista ds. legislacji
Wydział Podatku Dochodowego Od Osób Fizycznych
Nieprowadzących Działalności Gospodarczej
Departament Podatków Dochodowych

Szanowna Pani,
z przykrością odnotowuję, że wprowadzone w ostatniej nowelizacji ustawy PIT zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej nieoczekiwanie spowodowały pewnego rodzaju zamieszanie medialne. W materiałach prasowych pominięto zupełnie ich pozytywny aspekt. Zostały one bowiem przygotowane przede wszystkim z myślą o osobach niepełnosprawnych korzystających z odliczeń. Niektóre zmiany przygotowano na skutek postulatów środowisk reprezentujących osoby niepełnosprawne. Komentowana w prasie i niestety nie zawsze rzetelnie jest zmiana polegająca na podniesieniu obowiązującego w zakresie ulgi rehabilitacyjnej limitu dochodu osoby niepełnosprawnej z 9 120 zł do 10 080 zł.
Pragnę podkreślić, że limit ten w żaden sposób nie warunkuje prawa osoby niepełnosprawnej do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

Limit ten dotyczy wyłącznie osób bliskich osobom niepełnosprawnym, które również mają prawo do dokonania odliczeń, jeżeli ponoszą wydatki na rzecz niepełnosprawnych członków ich rodzin. Jednakże warunkiem skorzystania z tego uprawnienia przez osoby bliskie jest nieprzekroczenie progu dochodowego osoby niepełnosprawnej. 
W poprzednim stanie prawnym bliska osoba mogła odliczyć od swojego dochodu wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne, jeżeli w roku podatkowych dochody osoby niepełnosprawnej nie przekroczyły kwoty 9 120 zł. Limit ten od wielu lat nie był waloryzowany, stąd zasadne było jego podniesienie. Ustawodawca uznał, iż uzasadnione jest, aby limit ten ustalony został na poziomie dochodów odpowiadających 12-krotności renty socjalnej, która obecnie wynosi 840 zł miesięcznie.

Zmiana ta była postulowana przez środowisko osób niepełnosprawnych, czego przykładem jest między innymi petycja, na którą udzielałem odpowiedzi w imieniu Ministra Finansów. Jej treść i odpowiedź są dostępne na stronie internetowej resortu finansów (ścieżka dojścia: Ministerstwo Finansów; Jak załatwić sprawę; Petycje; Petycje wpływające do Ministerstwa Finansów w 2017 r.; poz. 72). Bez tej zmiany rodzice wychowujący dzieci niepełnosprawne, które otrzymują rentę socjalną, nie mogliby skorzystać z odliczenia, mimo że to oni faktycznie ponoszą wydatki na ich rehabilitację.

Z kolei ostatnia zmiana związana z tym limitem polegała na wprowadzeniu zastrzeżenia, że do dochodów osoby niepełnosprawnej nie wliczane są alimenty na rzecz dzieci. Zatem za zupełnie nieuprawnione należy uznać pojawiające się w przestrzeni medialnej tezy, że nowelizacja przepisów regulujących ulgę rehabilitacyjną spowodowała obowiązek zaliczania - od dnia 1 stycznia 2018 r. - do dochodów osoby niepełnosprawnej zasiłku pielęgnacyjnego. Nawet pobieżna analiza nowelizacji ustawy PIT z dnia 27 października 2017 r.) i jej uzasadnienia nie daje podstawy do takiego stwierdzenia.

Odpowiadając na Pani Pytanie co do podstawy prawnej, należy wskazać na poprzednie i obecne brzmienie ust. 7e w art. 26 ustawy PIT: wersja obowiązująca do dnia 31 grudnia 2017 r. „7e. Przepisy ust. 7a–7d i ust. 7g stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9 120 zł.” wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018 r. „7e. Przepisy ust. 7a–7d i ust. 7g stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 10 080 zł. Do dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4.”

Gdyby zamiarem ustawodawcy było wykluczenie z zakresu tego przepisu danych dochodów (opodatkowanych, czy też podlegających zwolnieniu z opodatkowania), to wprost wymieniły je w tej normie, co uczynił obecnie w zakresie alimentów, korzystających ze zwolnienia podatkowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a ustawy PIT.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że planowane jest wprowadzenie nowej ustawy dotyczącej opodatkowania dochodów z tytułu zatrudnienia, emerytur i rent.
Moim celem jest maksymalne uproszczenie przepisów podatkowych. Zmianie ulegną zatem także normy regulujące omawiane odliczenie. Przy czym pragnę zapewnić, że główną maksymą przy opracowywaniu nowych rozwiązań będzie komfort osób niepełnosprawnych i ich rodzin ponoszących wydatki na cele rehabilitacyjne."


W dużym skrócie - ustawodawca w żaden sposób nie zmieniał od 1 stycznia 2018 przepisów w zakresie wliczania zasiłku pielęgnacyjnego 153 zł do dochodu niepełnosprawnego i wszelkie doniesienia medialne na ten temat są niezasadne. (edytowane) Jednocześnie należy dodać, że zgodnie z obowiązującym prawem zasiłek pielęgnacyjny 153 zł od lat wliczany jest do dochodu osoby niepełnosprawnej - w przypadku korzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez opiekuna. Wskazuje na to m.in. liczne orzecznictwo sądowe - np. Ulga rehabilitacyjna. Czy do dochodu wlicza się zasiłek pielęgnacyjny? Źródło informacji oraz szersza dyskusja nad tym problemem w grupie Prawa Niepełnosprawnych w Polsce.

Dla przypomnienia chodzi o odpis na wydatki na utrzymanie niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy: współmałżonka, dzieci własnych i przysposobionych, dzieci obcych przyjętych na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwa, ojczyma, macochy, zięciów, synowych – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób nie przekraczają określonego limitu, który w chwili obecnej wynosi 10 080 zł.

7 komentarzy:

 1. Paranoja dzwoniłam w piatek do Krajowej Izby Podatkowej do Warszawy i powiedziano mi ze zasiłek pielegnacyjny jest dochodem i wlicza sie do dochodu osoby niepełnosprawnej jedynie alimenty sa nie wliczane.Dalej wiec nie wiadomo jak to jest i jak izba skarbowa podejdzie do tego przy ewentualej kontroli.

  OdpowiedzUsuń
 2. Szkoda tylko, że urzędnicy nie potrafią jednoznacznie się wypowiedzieć - bo teraz tysiące opiekunów nie wie co ma robić.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To nie do końca tak jest. Zamieszanie wprowadzają nieuprawnione interpretacje jak ta na blogu. Każda odpowiedź urzędnika jednoznacznie mówi o tym, że zasiłek pielęgnacyjny wliczał i nadal wlicza się do dochodu ON. Potwierdzają to także orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego: I FSK 979/14 i II FSK 2258/11.

   Usuń
  2. Korekta, NSA sygn.akt II FSK 979/14 nie jak podałem wyżej I FSK 979/14.

   Usuń
 3. Czy jeśli ja jestem osobą niepełnosprawną- umiarkowany i mam 10 letnie dziecko niepełnosprawne to mam rozumieć, że alimenty od ojca nie wliczają się do naszego dochodu.
  Mam zasiłek stały z mops ale wszystko co dostaje na syna jest odliczane tzn rodzinne i dodatki do rodzinnego .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Polecam kontakt:

   Krajowa Informacja Podatkowa

   czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00

   Infolinia:

   Z tel. stac.: 801 055 055

   Z tel. kom.: (22) 330 0330

   Z zagranicy.: +48 22 330 0330

   www.kip.gov.pl

   Usuń
 4. Ludzie, a gdzie, kiedy i na podst. jakiej ustawy o PIT, doliczało się do renty socjalnej jako dochód dodatkowo zasiłek pielęgnacyjny.
  Nawet w OPS-ie wnioskując o dofinansowanie ze środków PFRON do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, zasiłku pielęgnacyjnego nie wlicza się do dochodu.

  OdpowiedzUsuń