piątek, 23 lutego 2018

Wiadomo już o ile od 1 marca wzrośnie wysokość dodatku pielęgnacyjnego. To kolejna w tym roku podwyżka dla rencistów i emerytów


Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniu dzisiejszym, tj. 23 lutego, opublikował pakiet nowych komunikatów, które dotyczą kwot odnoszących się do świadczeń emerytalno-rentowych. Określono m.in. nową wysokość dodatku pielęgnacyjnego, która zacznie obowiązywać od 1 marca 2018 roku.

W związku z waloryzacją świadczeń emerytalnych, dodatek pielęgnacyjny co roku ulega podwyższeniu. Zmiana wysokości ma miejsce 1 marca każdego roku. W 2018 r. dodatek będzie wynosił 215,84 zł miesięcznie (podwyżka z 209,59 zł).

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny? W myśl ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. dodatek pielęgnacyjny przysługuje wyłącznie osobom, które są uprawnione do świadczeń emerytalno-rentowych i dodatkowo spełniają jeden z warunków - ukończyły 75 lat lub nie ukończyły 75 lat, jednakże zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji (orzeczenie takie musi wydać lekarz orzecznik ZUS).


Przypomnę jeszcze, że w ubiegłym roku przetoczyła się fala dyskusji o konieczności zrównania wysokości dodatku pielęgnacyjnego z zasiłkiem pielęgnacyjnym 153 zł. Według środowiska osób niepełnosprawnych, liczna grupa pobierająca nie waloryzowany od kilkunastu lat zasiłek w wysokości 153 zł jest pokrzywdzona w stosunku do osób pobierających dodatek pielęgnacyjny. Jednak zdaniem Marcina Zielenieckiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, obu świadczeń nie można porównywać i jedyne, co je łączy, to zbliżona nazwa "- My, w naszej odpowiedzi, zwracamy uwagę na różnicę miedzy zasiłkiem a dodatkiem. Tym, co łączy oba świadczenia, jest zbliżona nazwa. Natomiast biorąc pod uwagę konstrukcję prawną, są to świadczenia różne. – Dodatek pielęgnacyjny ma charakter ubezpieczeniowy – jest wypłacany przez ZUS. Oznacza to, że oparty jest o wkład ubezpieczonego i stanowi dodatek do emerytury lub renty. Z kolei zasiłek ma, według naszej oceny, charakter zaopatrzeniowy i nie jest finansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tylko bezpośrednio z budżetu państwa. Po drugie, jest świadczeniem samodzielnym, w przeciwieństwie do dodatku pielęgnacyjnego. Różne są też podstawy prawne przyznawania obydwu świadczeń." Z opinią tą nie zgadza się środowisko osób niepełnosprawnych, które uważa, że natura obu świadczeń jest tożsama – ma pomóc w pokrywaniu kosztów życia osoby niesamodzielnej i w związku z tym ich wysokości powinny być zrównane. Źródło: progresja.slupsk.pl

Tutaj znajdziesz pełną treść komunikatu ZUS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz