niedziela, 11 listopada 2018

Program Dostępność Plus wchodzi do szkół. Do wydania 100 mln zł


Rusza pierwszy etap konkursu "Przestrzeń dostępnej szkoły" skierowanego do szkół, które chcą być lepiej dostępne dla uczniów z niepełnosprawnościami. Według planów wybrane zostaną dwa podmioty, które stworzą model dostępnej szkoły, następnie zostanie on wprowadzony do wybranych placówek z terenu całego kraju. Na zadanie przeznaczono 100 mln zł. Konkurs realizowany jest w ramach rządowego programu Dostępność Plus.


O starcie konkursu poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Opracowany model zostanie przetestowany w 50 szkołach. Przed przystąpieniem do projektu zostaną one poddane audytom dostępności tak, by możliwe było pełne zdiagnozowanie ich potrzeb i dopasowanie wsparcia do indywidualnej sytuacji placówki. Następnie szkoła otrzyma grant maksymalnie 2 mln zł) umożliwiający przeprowadzenie działań modernizacyjnych. O środki będą mogły ubiegać się wszystkie szkoły podstawowe w Polsce, niezależnie od ich zróżnicowania pod względem wielkości, formy własności (zarówno szkoły publiczne i niepubliczne), lokalizacji oraz rodzaju (szkoły specjalne, powszechne, integracyjne).

Plan poprawy dostępności szkoły ma obejmować:

 - działania podnoszące świadomość oraz kompetencje i umiejętności nauczycieli i specjalistów w zakresie potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 - eliminowanie barier architektonicznych w budynkach szkół, zgodnie ze standardami dostępności oraz koncepcją uniwersalnego projektowania (na przykład windy, podjazdy, odpowiednio szerokie drzwi, dostępne toalety),
 - zakup specjalistycznego wyposażenia, spełniającego standardy dostępności, w tym oświetlenia oraz dostępnych mebli pozwalających na elastyczną organizację przestrzeni i wspierających rozwój integracji sensorycznej,
 - zakup lub wypożyczenie specjalistycznego sprzętu wspomagającego, na przykład urządzeń i programów komputerowych do odczytu tekstu, pętli indukcyjnych,
lepsze oznaczanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, schodów, materiałów dydaktycznych, miejsc zabawy, sportu.

Wnioskodawcami mogą być podmioty, które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie wspierania i promowania rozwoju edukacji oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w działaniach na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł o wartości co najmniej 10 000 000 zł. Nabór wniosków będzie trwał od 13.11.2018 do 17.01.2019 roku.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków. Pierwsze nabory dla szkół mają ruszyć w czwartym kwartale 2019 roku.


Źródło informacji: miir.gov.pl / Ogłoszenie o konkursie: power.gov.pl

Lubię to! / Udostępnij na Facebook!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza