środa, 3 października 2018

Już wkrótce ruszą trzy konkursy w ramach programu "Dostępność plus". A to dopiero początek planów!


Jak poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ciągu najbliższych 6 miesięcy ruszą konkursy dla 50 szkół, 50 uczelni i 100 placówek służby zdrowia, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na poprawę dostępności. Wystartować ma też konkurs "Inkubator Dostępności", który ma na celu wsparcie innowacji społecznych. Wartość budżetu na rządowe inicjatywy to miliard złotych.


Mają na to pozwolić decyzje obradującego 2 i 3 października Komitetu Monitorującego PO WER, w którego skład wchodzą przedstawiciele rządu, samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Program Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) to jeden z polskich programów współfinansowanych z funduszy unijnych. Można z niego finansować między innymi działania na rzecz dostępności. Aby tak się stało, część jego zapisów trzeba doprecyzować, a część zmienić - i tym właśnie zajmuje się obradujący we wtorek i środę Komitet.

Jak zapewnia Ministerstwo trzy poniższe konkursy ruszą już w ciągu najbliższych 6 miesięcy - wymagają jedynie sprecyzowania i określenia warunków realizacji.

 - konkurs dla 100 placówek służby zdrowia na likwidację barier dostępności - na ten cel ma być przeznaczone 300 milionów złotych,
 - konkurs dla 50 uczelni i 50 szkół, które chcą być bardziej dostępne - również przygotowano 300 milionów złotych,
 - konkurs "Inkubator Dostępności", który wesprze innowacje społeczne zwiększające dostępność produktów i usług  - koszt realizacji 10 milionów złotych,

W dalszej kolejności będzie można ubiegać się o środki w ramach:

 - projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które stworzy elementy zajęć dotyczące projektowania uniwersalnego przeznaczone na przykład dla przyszłych architektów czy urbanistów - zarezerwowano 30,4 miliona złotych,
 - projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który stworzy system szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników - 14,5 miliona złotych,
 - projektu "Krajowy Ośrodek Mobilności Osób Niepełnosprawnych" (KOMON) czyli wsparcia mobilności osób z niepełnosprawnościami (24,3 miliona złotych).

Wsparcie z PO WER na powyższe obszary to około 700 milionów złotych.


Komitet przyjął też zmiany w PO WER, które wymagają akceptacji Komisji Europejskiej. Wartość dofinansowania, które zostanie dzięki nim uruchomione to około 300 milionów złotych. Dzięki nim będzie można na przykład:

 - zapewnić usługi indywidualnego transportu „door-to-door” dla osób niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnościami, które nie mogą korzystać z transportu publicznego,
 - zwiększyć dostępność budynków wielorodzinnych dla osób o ograniczonej mobilności poprzez usprawnienia instalacyjno-budowlane,
 - przeszkolić między innymi kierowców, motorniczych, maszynistów, konduktorów i innych pracowników transportu zbiorowego w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach,
 - wdrożyć usługi asystenckie na rzecz uczniów i przygotować kadry systemu oświaty do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 - utworzyć 15 Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.

"Zmiany te mamy już na roboczo uzgodnione z Komisją Europejską. Spodziewamy się, że Komisja Europejska zaakceptuje je do końca roku" – wyjaśnił minister Kwieciński.

Warto jeszcze dodać, że pierwszy konkurs w ramach programu "Dostępność plus" ruszył w czerwcu 2018 roku. Nabór wniosków na POWR.02.19.00-IZ.00-00-001/18 - szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem - wnioskodawcy złożyli projekty na kwotę 9,7 mln zł (power.gov.pl).

Źródło informacji: miir.gov.pl

Lubię to! / Udostępnij na Facebook!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza