poniedziałek, 7 maja 2018

Prezydent podpisał zmianę ustawy o RTV zwiększającą udział czasu programów przystosowanych dla niepełnosprawnych telewidzów


Większa dostępność programów TV dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub narządu słuchu oraz nowa definicja audiodeskrypcji - to główne założenia ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, pod którą kilka dni temu podpisał się Prezydent Andrzej Duda. W ciągu kilku najbliższych lat udział treści telewizyjnych przystosowanych do osób niepełnosprawnych ma wzrosnąć kilkukrotnie.


Głównym założeniem zmiany ustawy o RTV jest znaczne zwiększenie udziału programów telewizyjnych z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, mających problemy ze wzrokiem lub słuchem. W chwili obecnej poziom takich programów wynosi minimum 10 proc. łącznego czasu emisji. Według nowych przepisów do 2024 roku udział dostępnych programów ma osiągnąć minimum 50 proc. Proces ten będzie przebiegał stopniowo - w 2019 roku ma to być minimum 15 proc., w 2020 i 2021 roku - co najmniej 25 proc., w 2022 i 2023 roku - co najmniej 35 proc.

Ponadto nadawcy zostali obowiązani do informowania odbiorców o terminie, czasie emisji i czasie trwania audycji zawierającej udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz rodzaju tych udogodnień.

W celu zapewnienia dostępu do udogodnień dla osób niepełnosprawnych widzom korzystającym z oferty operatorów sieci kablowych lub platform satelitarnych, ustawa zezwala Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji na wykreślenie z rejestru programu telewizyjnego rozpowszechnianego wyłącznie w systemie teleinformatycznym, jeżeli w programie tym operator nie dostarcza odbiorcom rozpowszechnianych w audycjach udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Zmianie ulegnie także definicja audiodeskrypcji - według dzisiejszego stanu prawnego jest to "werbalny, dźwiękowy opisu obrazu i treści wizualnych zawartych w audycji audiowizualnej przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku, umieszczony w audycji lub rozpowszechniany równocześnie z audycją". W nowelizacji zamiast audiodeskrypcji wprowadzono pojęcie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych - "jest to element dźwiękowy lub graficzny zawarty w audycji lub rozpowszechniany równocześnie z nią, którego celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osobom niepełnosprawnym z powodu dysfunkcji narządu słuchu możliwości zapoznania się z audycją w szczególności w formie napisów dla niesłyszących lub audiodeskrypcji, a także tłumaczenia na język migowy."


Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów wprowadzających obowiązek oraz określających terminarz wprowadzania udogodnień dla osób niepełnosprawnych - te wejdą w życie z początkiem 2019 roku.

Źródło informacji: prezydent.pl, media2.pl

Lubię to! / Udostępnij na Facebook!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza