wtorek, 10 kwietnia 2018

Trwa nabór wniosków na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci w 2018 roku finansowane przez KRUS


Rozpoczął się nabór wniosków na letnie turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. W 2018 wypoczynek będzie łączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Wnioski na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności będą rozpatrywane poza kolejnością.


Dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy mogą wziąć udział w turnusach rehabilitacyjnych z KRUS. Wakacyjny wypoczynek łączony jest z rehabilitacją leczniczą w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz chorób układu oddechowego. Z turnusu rehabilitacyjnego mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 r. Jednym z warunków niezbędnych do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.

Podstawą skierowania na turnus rehabilitacyjny jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. Do wniosku należy dołączyć formularz z informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego. Skierowanie dziecka do konkretnego zakładu następuje po kwalifikacji lekarza inspektora oddziału regionalnego i zatwierdzeniu skierowania w Centrali KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnus rehabilitacyjny mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika.

Poniżej lista ośrodków, w których w tym roku odbędą się turnusy.

1) Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego w:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie - jeden turnus w terminie 30.06-20.07.2018 r.,
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, dwa turnusy w terminach - I turnus 28.06-18.07.2018 r. oraz II turnus 19.07-08.08.2018 r.,
Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu - jeden turnus w terminie: 11.08-31.08.2018 r.

2) Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju, dwa turnusy w terminach - I turnus 24.06-14.07.2018 r. oraz II turnus 15.07-04.08.2018 r.,
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dwa turnusy w terminach - I turnus 09.07-29.07.2018 r. oraz II turnus 30.07-19.08.2018 r.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

O czym warto pamiętać? Termin składania wniosków w tym roku upływa 15 maja. Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być zdolne do samoobsługi. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem. Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS.

Szczegółowe informacje oraz wnioski dostępne są na stronie: krus.gov.pl

Lubię to! / Udostępnij na Facebook!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz